”Asuinpa missä tahansa, kuuluvuuden tunne syntyy nimenomaan ympärillä olevista ihmisistä. Siksi olen aina tuntenut kuuluvani johonkin. Minulla on ollut onni saada elää yhdessä perheen ja ystävien kanssa, jotka tulevat erilaisista taustoista.”

Anna Binta Diallo on pohtinut oman identiteettinsä rakentumista, kuulumisen kaipuuta sekä kolonialismin perintöä. Häntä kiinnostaa, millä tavalla perinteet ja tarinat vaalivat käsityksiämme itsestämme ja yhteisöstämme. Hän toivoo voivansa inspiroida ihmisiä luomaan siltoja eri yhteisöjen välille.

Diallo luo yllättäviä näkökulmia asioihin järjestelemällä ja yhdistämällä eri lähteistä keräämäänsä kuvamateriaalia. Teokset ovat paperi- ja digitaalikollaasien kokonaisuuksia, jotka rakentuvat installaatioina tilaan. Vaelluksia-teossarja on monitasoinen tutkimusmatka ihmisen ja yhteisöjen tapaan rakentaa identiteettiään tarinoiden avulla. Se pohtii kuka kenenkin tarinoita kertoo ja puhuu kulttuurisen oikeudenmukaisuuden, suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden puolesta.

Anna Binta Diallo (s. 1983) on syntynyt Dakarissa, Senegalissa. Hän asuu ja työskentelee Montrealissa, Kanadassa. Varttuminen monikulttuurisessa perheessä on vaikuttanut vahvasti hänen taiteelliseen työskentelyynsä.

Lue sähköpostihaastattelu