”Tämä on tärkeä teema monessa mielessä. Ei pelkästään poliittisesti. Eikä tämä koske pelkästään tiettyä ulkopuolelle jäänyttä ihmisryhmää, joka on nykyisin hyvin näkyvä osa. Monet ihmiset tuntevat olonsa ulkopuolisiksi tavalla tai toisella.”

Stéphane Querrecin ja Anu Pennasen taiteellisen työskentelyn lähtökohtana on usein ihminen kaupunkitilassa. Heidän elokuvalliset installaationsa kartoittavat urbaanin arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisten rakenteiden tuottamaa vieraantumista. Teoksissa ulkopuolisuus ihmisen henkilökohtaisena tunteena rinnastuu oman tilan ottamiseen yhteiskunnassa.

Taiteilijoiden uusin videoteos käsittelee yksinäisyyden tunteita ja yhteisöllisyyden kaipuuta. Siinä geneerinen kaupunkitila heijastelee päähenkilön kokemia vieraantumisen ja irtautumisen tuntemuksia.

Kuvataitelija-elokuvaohjaaja Anu Pennanen (s. 1975) on syntynyt Kirkkonummella. Työskenneltyään 15 vuotta ympäri Eurooppaa hän muutti äskettäin takaisin Helsinkiin. Hänen elokuvalliset installaationsa liikkuvat dokumentin ja fiktion rajapinnalla kartoittaen tilaa, jonka yksilö voi ottaa hetkeksi haltuunsa läpikotaisin rakennetussa ympäristössä. Hän on valmistunut Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta valokuvaajaksi 2000 ja Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi 2003. Käsikirjoittaja-taiteilija Stéphane Querrec (s. 1979) on syntynyt Ranskan Baskimaalla. Työskenneltyään eri puolilla Eurooppaa hän asuu nyt Helsingissä. Elokuvakäsikirjoitusten lisäksi hän on kirjoittanut radiokuunnelmia, julkaissut runoteoksen ja ollut mukana video- ja performanssitaiteen produktioissa. Yhteistyötä taiteilijapari on tehnyt vuodesta 2012 lähtien.

Katso video haastattelusta